Grupa Adgar | Warszawa, ul. Postępu 17a | +48 22 323 81 00 | English

Wi-fi

Kompleks objęty jest zasięgiem bezprzewodowej sieci WiFi z dostępem do symetrycznego łącza internetowego o prędkości 12mbi/s.
Aby skorzystać z wi-fi należy połączyć się z niezabezpieczoną siecią AdgarPlaza.