Grupa Adgar | Warszawa, ul. Postępu 17a | +48 22 323 81 00 | English

Maximo - Help Desk

 

W celu polepszenia funkcjonalności oraz komfortu korzystania z Maximo została opracowana instrukcja, która w sposób szczegółowy przedstawia główne funkcje systemu. System Maximo został w ostatnim czasie poprawiony pod kątem jego użyteczności. Istotne jest, aby każdy jego użytkownik dokonał aktualizacji wybierając funkcję zlokalizowaną w prawym górnym rogu na karcie „Start Center”.

 Przewodnik po systemie Help-desk MAXIMO