Grupa Adgar | Warszawa, ul. Postępu 17a | +48 22 323 81 00 | English

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ KOMPLEKSU ADGAR PLAZA

1. WSTĘP

Ze Strony Kompleku Adgar można korzystać w różny sposób, np. wypełniając formularz kontaktowy. Dzięki informacjom uzyskanym od użytkowników (np. podczas wypełniania formularza kontaktowego) udoskonalamy usługi Kompleksu Adgar tak, aby odpowiadały one coraz bardziej potrzebom użytkowników. Zależy nam, aby użytkownicy korzystający z naszych usług dokładnie wiedzieli, jak wykorzystujemy te informacje oraz jak mogą chronić swoją prywatność.
W Polityce prywatności Strony Komplekus Adgar opisano:
• rodzaje gromadzonych informacji i ich przeznaczenie;
• sposoby wykorzystania tych informacji;
• oferowane możliwości, w tym sposób uzyskiwania dostępu do danych i aktualizowania ich.
Prywatność użytkowników jest dla Strony Kompleksu Adgar ważna, dlatego zachęcamy zarówno nowych, jak i doświadczonych użytkowników do zapoznania się z naszą praktyką w zakresie prywatności. W razie jakichkolwiek pytań można skontaktować się z nami biuro@adgar.pl.

2. GROMADZONE INFORMACJE

Aby oferować wszystkim użytkownikom lepsze usługi, zbieramy następujące informacje: imię, nazwisko, adres mailowy oraz inne przekazane za pomocą formularza kontaktowego takie jak np.: nazwa firmy, stanowisko, numery telefonów.
Wszelkie dane gromadzimy wyłącznie w oparciu o informacje podawane przez użytkownika – poprzez wypełnienie formularza założenia konta Strony Kompleksu Adgar. Podczas tej operacji prosimy o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

3. SPOSOBY WYKORZYSTANIA ZGROMADZONYCH INFORMACJI

Dane zbierane za pośrednictwem wszystkich naszych usług służą wyłącznie do poprawy jakości naszych usług oraz celów marketingowych Kompleksu Adgar.
Przed wykorzystaniem informacji w celu innym niż wymienione w niniejszej Polityce prywatności prosimy użytkownika o pozwolenie.

4. UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH I ICH AKTUALIZOWANIE

Zależy nam, aby użytkownik korzystający z usług Strony Kompleksu Adgar miał dostęp do swoich danych osobowych. Jeśli są one niepoprawne, staramy się umożliwić ich szybką aktualizację lub usunięcie, chyba że musimy je zachować w uzasadnionych celach biznesowych lub prawnych. Podczas aktualizacji swoich danych osobowych użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości, zanim jego żądanie zostanie uwzględnione.
Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymywać usługi w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym lub złośliwym zniszczeniem.
Gdy użytkownik usunie dane z usług Strony Kompleksu Adgar, ich kopie nie zawsze są natychmiast usuwane z aktywnych serwerów oraz mogą nadal być przechowywane w systemach kopii zapasowych.
Przechowywane dane zostaną przez nas usunięte na każde żądanie użytkownika, chyba, że ich dalsze przechowywanie będzie niezbędne i dopuszczalne w opraciu o odnośne regulacje.

5. INFORMACJE UDOSTĘPNIANE PRZEZ STRONY CKAP

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza firmy Strony Kompleksu Adgar, bez zgody użytkownika.

6. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Stronę Kompleks Adgar i jej użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu Strony Kompleksu Adgar.

7. ZASTOSOWANIA

Polityka prywatności Strony Kompleksu Adgar ma zastosowanie do wszystkich usług oferowanych na Stronie Kompleksu Adgar, w tym usług reklamowych.
Polityka prywatności Strony Kompleks Adgar nie ma zastosowania do usług oferowanych przez inne firmy lub osoby, oraz innych witryn, do których prowadzą linki z naszych usług.
Polityce prywatności nie podlegają metody obsługi informacji stosowane przez inne firmy i organizacje, które reklamują nasze usługi.

8. EGZEKWOWANIE

Regularnie sprawdzamy zgodność naszych procedur z Polityką prywatności. Przestrzegamy również kilku pakietów regulacji wewnętrznych. Po otrzymaniu formalnej skargi na piśmie kontaktujemy się z osobą, która ją złożyła. Współpracujemy z odpowiednimi instytucjami nadzorczymi, w tym z lokalnymi urzędami ochrony danych, w celu rozstrzygnięcia wszelkich skarg dotyczących przekazywania danych osobowych, których nie możemy rozstrzygnąć bezpośrednio z użytkownikami naszych produktów.

9. ZMIANY

Polityka prywatności Strony Kompleks Adgar może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika.
Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie.
Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi

10. DANE KONTAKTOWE/PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Adgar Postępu sp.zo.o.

02-676 Warszawa
ul. Postępu 17A
tel. +48 (22) 323 81 00

mail.: biuro@adgar.pl