Grupa Adgar | Warszawa, ul. Postępu 17a | +48 22 323 81 00 | English

Aktualności

Zielona Rewolucja na runku biurowców

25 marca 2013

Coraz więcej firm deweloperskich w Polsce decyduje się na budowanie lub przekształcenie swoich biurowców w tak zwane „zielone budynki”, czyli takie, które wywierają możliwie najmniejszy wpływ na otaczające je środowisko. Jednakże inteligentne, „zielone” rozwiązania są stosowane w budynkach biurowych nie tylko w celach pro-ekologicznych, ale także jako sposób na oszczędności.

Ekologia w kontekście biurowców oznacza przede wszystkim nowoczesne technologie i systemy, które pozwalają na rozsądne gospodarowanie ograniczonymi zasobami oraz na obniżenie kosztów eksploatacji.

 

Wysokie koszty eksploatacji są najczęściej generowane przez duże zużycie energii elektrycznej, które powoduje nie tylko wysokie rachunki, ale także zwiększoną emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wykorzystywane w zielonych biurowcach pozwalają na obniżenie tych kosztów oraz redukują negatywny wpływ na środowisko. Podstawowym przykładem jest system BMS (z ang. Building Management System), który umożliwia zintegrowanie ze sobą wszystkich instalacji budynku, daje szczegółowe informacje na temat zużycia mediów i w efekcie pozwala na optymalizację zasobów. W dłuższym okresie rozwiązanie to przynosi znaczne oszczędności. Do tego dochodzi szereg innych możliwości, od żaluzji kontrolujących niepożądane odbicia światła we wnętrzach, przez system gromadzenia i wykorzystania wody opadowej na zielonych terenach okalających budynek, po specjalne urządzenia sanitarne redukujące zużycie wody nawet o 50%.

 

Rozwiązania takie, jak czujniki obecności ludzi w pomieszczeniach, które automatycznie wyłączają zbędne źródła światła oraz redukują pracę klimatyzacji również pozwalają na ograniczenie zużycia prądu. Istotnym elementem w oszczędzaniu energii elektrycznej jest także przeszklenie znacznych powierzchni budynku, szczególnie w elewacjach południowych i zachodnich, co pozwala na maksymalne doświetlenie pomieszczeń biurowych światłem słonecznym. Stosuje się przy tym szklenie o wysokich parametrach izolacyjności cieplnej, wysokim współczynniku redukcji przenikania promieniowania oraz najwyższym standardzie bezpieczeństwa. Coraz częściej instaluje się także oświetlenie LED-owe, które pozwala na obniżenie kosztów związanych z oświetleniem budynku, a także panele słoneczne na elewacjach lub dachach, które pozyskują energię z promieni słonecznych.

 

W nowoczesnych, ekologicznych budynkach biurowych często ponownie „odzyskuje” się wytworzone ciepło, np. poprzez wykorzystanie ciepłego powietrza usuwanego z biur do ogrzewania garaży. Coraz powszechniej stosuje się także technologię „free cooling”, która pozwala chłodzić budynek zimnym powietrzem pochodzącym z zewnątrz.

 

Developerzy budynków biurowych przywiązują także coraz większą wagę do ograniczenia zużycia wody. W tym celu instaluje się odpowiednią armaturę, która umożliwia oszczędne jej wykorzystanie mi.in. dzięki czujnikom ruchowym czy automatycznemu początkowemu ustawieniu rączki baterii w pozycji odpowiadającej zimnej wodzie. Wykorzystanie roślin, które nie wymagają podlewania, na otwartych terenach zielonych wokół budynków biurowych to kolejny sposób na obniżenie zużycia wody.

 

Bardzo istotne jest to, aby już na etapie projektowania biurowca zaplanować ekologiczne rozwiązania, które pozwolą wprowadzić oszczędności w czasie jego użytkowania. Warto jednak podkreślić, że równie ważne jest edukowanie osób, które pracują w budynkach. Szkolenia na temat możliwości oszczędzania papieru, energii, efektywnego wykorzystywania urządzeń biurowych czy ograniczenia zużycia wody, na pewno pomogą w tworzeniu jeszcze bardziej ekologicznego środowiska pracy.